Radca prawny Poznań

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej najlepiej, abyś udał się do radcy prawnego. Jest to osoba, która zajmuje się zawodowym udzielaniem porad prawnych, a ponadto sporządza opinie, projekty aktów prawnych oraz może pełnić funkcję pełnomocnika lub obrońcy reprezentującego nas w sądzie. Radca prawny może okazać się niezastąpiony gdy, potrzebujemy pomocy w kwestiach prawnych. 

Wymagania. 

Radcą prawym staje się osoba, która ukończyła studia prawnicze i posiada tytuł magistra. Dodatkowo osoba chcąca zostać radcą prawnym powinna odbyć aplikację radcowską oraz zdać egzamin radcowski. Przyszły radca prawny staje się nim oficjalnie w chwili wpisania go na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz złożenia ślubowania. 

Czym zajmuje się radca prawny?

Radca prawny trudni się głównie udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii oraz projektów aktów prawnych. Posiada podobne kwalifikacje jak adwokat. Radca prawny może także reprezentować klientów przed sądami w różnego rodzaju sprawach z wyłączeniem spraw karnych i karnoskarbowych. Radca prawny może także występować w sprawach kasacyjnych skarg o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Radca prawny w odróżnieniu od adwokata może być zatrudniony w zwykłym przedsiębiorstwie. Często jednak. Prowadzą oni swoje indywidualne działalności bądź współpracują z innymi radcami oraz adwokatami. 

Jakiego radcę prawnego wybrać?

Z racji rangi swojego zawodu radca prawny musi być w swoim działaniu skuteczny.  Podobnie powinien posiadać rozległą widzę. Wyżej wymienione cechy są tymi najważniejszymi, jakie powinien posiadać radca prawny. Poznań to jedno z większych miast gdzie możemy znaleźć dobrego doradcę. Powinniśmy kierować się renomą danego radcy. Dobrze jest zatem poszukać opinii w internecie. Czasami jest to nie potrzebę, ponieważ jeśli radca prawny jest wybitnie dobry to z całą pewnością o nim słyszeliśmy, podobnie jest też z sytuacją, gdy ma on negatywną opinie. Nie sposób jest znaleźć miejsce, w którym pracuje radca prawny. Poznań taj jak inne, większe miasta wypełnione są kancelariami, w których pracuje wiele radców prawnych.